6/θ Δημοτικό Σχολείο Μεθώνης (Γεωργακοπούλειο) | Πελοπόννησος | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 180 Σχολική Μονάδα: 6/θ Δημοτικό Σχολείο Μεθώνης (Γεωργακοπούλειο) Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Πελοπόννησος Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Μεσσηνίας Διεύθυνση: Παπαφλέσσα Αριθμός: Νομός: Μεσσηνίας Πόλη: Μεθώνη ΤΚ: 24006 Τηλέφωνο1: 2723031265 φαξ: 2723031614 email: mail@dim-methon.mes.sch.gr read more

6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας | Πελοπόννησος | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 177 Σχολική Μονάδα: 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Πελοπόννησος Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Μεσσηνίας Διεύθυνση: Ελεαβούλκου Αριθμός: 24 Νομός: Μεσσηνίας Πόλη: Καλαμάτα ΤΚ: 24100 Τηλέφωνο1: 2721023030 φαξ: 2721023030 email: mail@6dim-kalam.mes.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 174 read more

Δημοτικό Σχολείο Λογγάς Μεσσηνίας | Πελοπόννησος | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 176 Σχολική Μονάδα: Δημοτικό Σχολείο Λογγάς Μεσσηνίας Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Πελοπόννησος Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Μεσσηνίας Διεύθυνση: Αριθμός: Νομός: Μεσσηνίας Πόλη: Λογγα ΤΚ: 24010 Τηλέφωνο1: 2725031245 φαξ: 2725031245 email: mail@dim-loggas.mes.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 57 Σύνολο εκπαιδευτικών: 5 read...

6/θ Δημοτικό Σχολείο Άριος | Πελοπόννησος | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 179 Σχολική Μονάδα: 6/θ Δημοτικό Σχολείο Άριος Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Πελοπόννησος Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Μεσσηνίας Διεύθυνση: Αριθμός: Νομός: Μεσσηνίας Πόλη: Άρις ΤΚ: 24009 Τηλέφωνο1: 2721051280 φαξ: 2721051280 email: mail@dim-arios.mes.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 107 Σύνολο εκπαιδευτικών: 9 read...

9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας | Πελοπόννησος | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 178 Σχολική Μονάδα: 9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: ¶ξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Πελοπόννησος Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Μεσσηνίας Διεύθυνση: Λ. Ζωγράφου Αριθμός: 3 Νομός: Μεσσηνίας Πόλη: Καλαμάτα ΤΚ: 24100 Τηλέφωνο1: 2721025406 φαξ: 2721025406 email: mail@9dim-kalam.mes.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 247 read...

6/θ Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος | Πελοπόννησος | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 181 Σχολική Μονάδα: 6/θ Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Πελοπόννησος Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Μεσσηνίας Διεύθυνση: Ασπρόχωμα Καλαμάτας Αριθμός: Νομός: Μεσσηνίας Πόλη: Ασπρόχωμα ΤΚ: 24100 Τηλέφωνο1: 2721069109 φαξ: email: mail@dim-asproch.mes.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 83 read more

Δημοτικό Σχολείο Χαρακοπιού | Πελοπόννησος | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 173 Σχολική Μονάδα: Δημοτικό Σχολείο Χαρακοπιού Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Πελοπόννησος Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Μεσσηνίας Διεύθυνση: Χαρακοπιό Αριθμός: Νομός: Μεσσηνίας Πόλη: Χαρακοπιό ΤΚ: 24004 Τηλέφωνο1: 2725041213 φαξ: 2725041213 email: dim@charok.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 86 read more

Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας | Πελοπόννησος | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 171 Σχολική Μονάδα: Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Πελοπόννησος Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Μεσσηνίας Διεύθυνση: Βαλύρα Αριθμός: Νομός: Μεσσηνίας Πόλη: Βαλύρα ΤΚ: 24002 Τηλέφωνο1: 2724071212 φαξ: 2724027702 email: mail@dim-valyr.mes.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 63 Σύνολο εκπαιδευτικών: 9 read...

3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας | Πελοπόννησος | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 162 Σχολική Μονάδα: 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Πελοπόννησος Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Μεσσηνίας Διεύθυνση: Ακρίτα Αριθμός: 4 Νομός: Μεσσηνίας Πόλη: Καλαμάτα ΤΚ: 24100 Τηλέφωνο1: 2721022458 φαξ: 2721094653 email: mail@3dim-kalam.mes.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 182 read more

1ο Δημοτικό Σχολείο Δυτικής Μάνης | Πελοπόννησος | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 166 Σχολική Μονάδα: 1ο Δημοτικό Σχολείο Δυτικής Μάνης Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Πελοπόννησος Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Μεσσηνίας Διεύθυνση: Αγίας Τριάδας Αριθμός: Νομός: Μεσσηνίας Πόλη: Στουπα ΤΚ: 24024 Τηλέφωνο1: 2721077481 φαξ: 2721077264 email: 1dsdm@sch.gr Σύνολο Μαθητών: 238 read...