8ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Χανίων | Κρήτη | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 314 Σχολική Μονάδα: 8ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Χανίων Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Κρήτη Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Χανίων Διεύθυνση: Πλατεία Αρκαδίου Αριθμός: Νομός: Χανίων Πόλη: Χανιά ΤΚ: 73134 Τηλέφωνο1: 2821028788 φαξ: 2821020198 email: 8dimchancha@sch.gr Σύνολο Μαθητών: 245 Σύνολο...

14ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων | Κρήτη | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 319 Σχολική Μονάδα: 14ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Κρήτη Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Χανίων Διεύθυνση: Ουέλιγκτων Αριθμός: 25 Νομός: Χανίων Πόλη: Χανιά ΤΚ: 73132 Τηλέφωνο1: 2821096819 φαξ: 2821096819 email: mail@14dim-chanion.chan.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 218 Σύνολο εκπαιδευτικών:...

16o Oλοήμερο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων | Κρήτη | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 321 Σχολική Μονάδα: 16o Oλοήμερο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Κρήτη Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Χανίων Διεύθυνση: Αν Μάντακα Αριθμός: 111 Νομός: Χανίων Πόλη: Χανιά ΤΚ: 73136 Τηλέφωνο1: 2821097348 φαξ: 2821097348 email: mail@16dim-diap-chanion-chan.sch.gr Σύνολο Μαθητών:...

5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χανίων | Κρήτη | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 322 Σχολική Μονάδα: 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Κρήτη Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Χανίων Διεύθυνση: Μεμετίου Μεταξάκη Αριθμός: 64 Νομός: Χανίων Πόλη: Χανιά ΤΚ: 73131 Τηλέφωνο1: 2821094171 φαξ: 2821094171 email: mail@5dim-chanion.chan.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 200...

3ο Ολοήμερο 12/θ Δημοτικό Χανίων | Κρήτη | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 325 Σχολική Μονάδα: 3ο Ολοήμερο 12/θ Δημοτικό Χανίων Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Κρήτη Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Χανίων Διεύθυνση: Κοραή Αριθμός: 3 Νομός: Χανίων Πόλη: Χανιά ΤΚ: 73132 Τηλέφωνο1: 2821028218 φαξ: 2821027529 email: mail@3dim-chanion.chan.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 227 Σύνολο...

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης | Κρήτη | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 315 Σχολική Μονάδα: Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Κρήτη Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Χανίων Διεύθυνση: Βρύσες Αριθμός: Νομός: Χανίων Πόλη: Γεωργιούπολη ΤΚ: 73007 Τηλέφωνο1: 2825061346 φαξ: 2825061346 email: mail@dim-georg.chan.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 107 read more

13o Δημοτικό Σχολείο Χανίων | Κρήτη | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 318 Σχολική Μονάδα: 13o Δημοτικό Σχολείο Χανίων Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Κρήτη Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Χανίων Διεύθυνση: Παντελή Πρεβελάκη Αριθμός: Νομός: Χανίων Πόλη: Χανιά ΤΚ: 73100 Τηλέφωνο1: 2821046505 φαξ: 2821043011 email: dimsx13@otenet.gr Σύνολο Μαθητών: 232 Σύνολο εκπαιδευτικών:...

2ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Κρήτης | Κρήτη | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 320 Σχολική Μονάδα: 2ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Κρήτης Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Κρήτη Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Χανίων Διεύθυνση: Δυτικό Φρούριο Αριθμός: Νομός: Χανίων Πόλη: Χανιά ΤΚ: 73131 Τηλέφωνο1: 2821093156 φαξ: 2821036084 email: 2dimchan@sch.gr Σύνολο Μαθητών: 179 Σύνολο...

3ο 10/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας-Αγία Μαρίνα | Κρήτη | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 317 Σχολική Μονάδα: 3ο 10/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας-Αγία Μαρίνα Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Κρήτη Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Χανίων Διεύθυνση: Αδ. Κοραή – Αγία Μαρίνα Αριθμός: Νομός: Χανίων Πόλη: Χανιά ΤΚ: 73014 Τηλέφωνο1: 2821068328 φαξ: 2821068328 email:...

18ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων | Κρήτη | Σχολεία στην Ελλάδα

α/α: 326 Σχολική Μονάδα: 18ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων Βαθμίδα: Δημοτικό Άξονας: Άξονας 1 Εκπαιδευτική Περιφέρεια: Κρήτη Διεύθυνση Π.Ε.-Δ.Ε.: Χανίων Διεύθυνση: Αγ. Νινολάκη Αριθμός: Νομός: Χανίων Πόλη: Χανιά ΤΚ: 73135 Τηλέφωνο1: 2821099577 φαξ: 2821093760 email: mail@18dim-chanion.chan.sch.gr Σύνολο Μαθητών: 121 Σύνολο εκπαιδευτικών:...